List of Individual supporters of the statement

 1.  S. Krishnaswamy
 2. Cynthia Stephen
 3. Chakravarthi Raghavan
 4. Ponniah Rajamanickam
 5. Anamitra Roychowdhury
 6. Aruna Rodrigues
 7. Abhishek Joshi
 8. Sukla Sen
 9. Maj Gen S.G.Vombatkere
 10. Dr. Smitha Francis
 11. Satyaki Roy
 12. Rajinder Chaudhary
 13. Shinu Varkey
 14. Prafulla Samantara
 15. Xavier Dias
 16. KAMAL NAYAN KABRA
 17. Anil Chaudhary
 18. Vijay Prashad
 19. Rohit Prajapati
 20. K.P.Sasi
 21. Debal Deb
 22. Rahul De
 23. Niranjan Bharathi
 24. Sarang Haritha
 25. Vivek Monteiro
 26. Pravin Nadkar
 27. Amarji Kahlon
 28. Gurveen Kaur
 29. Pradeep Esteves
 30. Eric Pinto
 31. Samson Nakkala
 32. Melton Paka Tauetia
 33. Eita jyoti Bandyopadhyay
 34. Rekha Pappu
 35. Benny Kuruvilla
 36. Kavitha Kuruganti
 37. Dr.T.Swaminathan, Professor (Retd)
 38. Sudeshna Sengupta
 39. Chandan Kumar
 40. Prabir Purkayastha
 41. CP Chandrasekhar
 42. Biswajit Dhar
 43. Dinesh Abrol
 44. Jayati Ghosh
 45. R. Padmini
 46. Abha Bhaiya
 47. Sujata Patel
 48. Achin Vanaik
 49. Pamela Philipose
 50. Kamayani Bali Mahabal
 51. Panchali Ray
 52. Swaroopa Rani
 53. Medha Patkar
 54. Aruna Roy
 55. Shankar Singh
 56. Nikhil Dey
 57. Vilayodi Venugopal
 58. CR Neelakandan
 59. Prof. Kusumam Joseph
 60. Sharath Chelloor
 61. John Peruvanthanam
 62. V D Majeendran
 63. Purushan Eloor
 64. Suresh George
 65. Lingraj Azad
 66. Dr. Sunilam
 67. Adv. Aradhna Bhargava
 68. P.Chennaiah
 69. Ramakrishnam Raju
 70. Meera Sanghamitra
 71. Rajesh Serupally
 72. Dr Binayak Sen
 73. Gautam Bandopadhyay
 74. Kaladas Dahariya
 75. Kavita Srivastava
 76. Kailash Meena
 77. Sandeep Pandey
 78. Richa Singh
 79. Arundhati Dhuru
 80. Manesh Gupta
 81. Suresh Rathor
 82. Mahendra
 83. Gabriele Dietrich
 84. Geetha Ramakrishnan
 85. Arul Doss
 86. Sister Celia
 87. Anand Mazgaonkar
 88. Swati Desai
 89. Krishnakant
 90. Vimal Bhai
 91. Jabar Singh
 92. Dayamani Barla
 93. Basant Kumar Hetamsaria
 94. Ashok Verma
 95. Samar Bagchi
 96. Amitava Mitra
 97. Suniti SR
 98. Suhas Kolhekar
 99. Prasad Bagwe
 100. Bilal Khan
 101. Anjali Bharadwaj
 102. Faisal Khan
 103. J S Walia
 104. Guruwant Singh
 105. Kamayani Swami
 106. Ashish Ranjan
 107. Mahendra Yadav
 108. Sister Dorothy
 109. Ujjawal Chaubey
 110. Bhupender Singh Rawat
 111. Sunita Rani
 112. Rajendra Ravi
 113. Nanhu Prasad
 114. Madhuresh Kumar
 115. Amit Kumar
 116. Himshi Singh
 117. Suma Josson
 118. Shewli Kumar
 119. Uma
 120. Uma V Chandru
 121. Shahida Murtaza
 122. Shakun Doundiyakhed
 123. Sejal Dave
 124. Mini Mathew
 125. Ritu Dewan
 126. Rita Manchanda
 127. Geetha Nambisan
 128. Prof. Mritiunjoy Mohanty
 129. Padma Velaskar
 130. Virginia Saldanha
 131. V. Ramasubramanian
 132. Anuradha S
 133. S. Krishnaswamy